تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

این تارنما متعلق به گروه سایتهای ایران نما میباشد که در حال حاضر زمینه فعالیت آن تشریح اصطلاحات و لغات حقوقی مربوط به مبایعه نامه و اجاره نامه ها در معاملات املاک است.  این تارنما در موتورهای جستجوی قدرتمند از جمله google ، ask , bing , yahoo , msn , altavista سئو و بهینه میباشد.