تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما, نشان همبستگی

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اراضی موات» ثبت شده است

اراضی مشاعی

۲۴
بهمن

در اصطلاحات ثبتی اراضی مشاعی به سه دسته تقسیم میشونند:

الف- اراضی بیابانی

ب- اراضی مواتی که حریم روستا را تشکیل میدهند و اهالی برای تعلیف دواب و کندن بوته و نظایر آن از آنها استفاده میکند.

ج- اراضی دیمکار که اهالی روستا باهم آنرا احیا کرده و هرساله با تقسیم موقت عده ای در آنها کشت دیم میکنند و بطور مشاع مالک عین آن اراضی هستند.

  • مدیر سایت

عناصر اراضی موات امور زیر است:

الف- طابقه مالکیت آن معلوم نباشد

ب- مشغول به کشت  و زرع و بنا و آبادی نباشد.

ج- بالفعل مالک نداشته باشد.