تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما, نشان همبستگی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اراضی موات» ثبت شده است

عناصر اراضی موات امور زیر است:

الف- طابقه مالکیت آن معلوم نباشد

ب- مشغول به کشت  و زرع و بنا و آبادی نباشد.

ج- بالفعل مالک نداشته باشد.