تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما, نشان همبستگی

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اراضی بیابانی» ثبت شده است

اراضی مشاعی

۲۴
بهمن

در اصطلاحات ثبتی اراضی مشاعی به سه دسته تقسیم میشونند:

الف- اراضی بیابانی

ب- اراضی مواتی که حریم روستا را تشکیل میدهند و اهالی برای تعلیف دواب و کندن بوته و نظایر آن از آنها استفاده میکند.

ج- اراضی دیمکار که اهالی روستا باهم آنرا احیا کرده و هرساله با تقسیم موقت عده ای در آنها کشت دیم میکنند و بطور مشاع مالک عین آن اراضی هستند.

  • مدیر سایت

در پاره ای از روستاها مقداری از اراضی اطراف روستا را اهالی آن به کمک هم و به طور جمعی احیاء مینمایند و چون آب قریه به همه این قسم زمینها نمیرسد, هر سال به قرعه بعضی از اهالی در آن قسمت این اراضی که آب نمیرسد کشت میکنند. این زمینها با اراضی مواتی که حریم روستا را تشکیل میدهد فرق دارد و ملک اهالی محسوب میشود و نوعی از اراضی مشاع اهالی است.

  • مدیر سایت