تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

۱ مطلب با موضوع «اصطلاحات حقوقی» ثبت شده است

اراضی

۲۹
دی

جمع ارض است که در فارسی به معنی زمین میباشد.