تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما | tagnama

تگنما از گروه سایتهای ایران نما

تگنما, نشان همبستگی

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است


اشتباه در نوع عقد در مواردی است که یک طرف عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگری بخواهد. مانند اینکه شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف به تصور اینکه او صلح کرده است اظهار قبول نماید. برابر ماده 194 قانون مدنی

  • مدیر سایت

اشتباه در موضوع عقد اشتباهی است درباره خود خود موضوع معامله مثلا بایع کتاب را به جای دفتر می فروشد. این ماده که ماده 200 قانون مدنی است از قانون مدنی فرانسه گرفته شده و مورد تفسیرهای مختلف میان حقوقدانان فرانسوی میباشد.

  • مدیر سایت

اعیانی

۲۷
اسفند


در مقابل عرصه استعمال میشود و عرصه به زمین مملوک یعنی زمینی که متعلق به مالکی است گفته میشود و اعیانی، اموال غیر منقول موجود در آن زمین را گویند مانند خانه ، چاه ، قنات ، درختان ، استخر شنا و غیر مطابق قانون 947 قانون مدنی

  • مدیر سایت

اعیان

۲۶
اسفند


اعیان، عبارت از هر شیء مادی که ملحق و ملصق به غیر منقول، مخصوصأ زمین باشد. اعیان، جمع عین است و به معنی هر چیزی که قابل دید باشد. خانه، دکان، درختان و حتی مجرای قنات مشمول تعریف اعیان میباشد.

  • مدیر سایت

اصیل

۲۵
اسفند


طبق ماده 252 قانون مدنی ، اصیل به طرف عاقد فضولی را میگویند. این اصطلاح در مقابل عاقد فضول و فضول استعمال میشود. به عبارت دیگر شخصی که مورد عقد قرار میگیرد را اصیل گویند. همچنین موکل را نسبت به وکیل اصیل نامند.

  • مدیر سایت

اصالتأ

۲۴
اسفند


اصالتأ هم در لغت هم در اصطلاحات حقوقی به معنی از طرف خود یا از جانب خود و شخصأ را میرساند و نقطه مقابل معنی وکالتأ است.

  • مدیر سایت


در زبان فارسی سره به هر طبقه از خانه اشکوب گفته میشد که معرف همین واژه توسط اعراب به سقب و سقف تغییر کرد. در اصطلاحات حقوقی نیز اشکوب به همان معانای لغوی طبقه بکار میرود.

  • مدیر سایت

اشتباه

۲۲
اسفند

اشتباه، موجب بطلان عقد است. اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح، اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است. مطابق ماده 762 حقوق مدنی

  • مدیر سایت

اشباک

۲۱
اسفند


اشباک چه در لغت و چه در اصطلاحات حقوقی به چاه هایی گفته میشود که در نزدیکی یکدیگر کنده اند. این کلمه اشتیاق شده از لغت شبکه است که بدلیل نزدیک بودن چاه ها به این نام خوانده میشود.

  • مدیر سایت

اسناد تجارتی

۲۰
اسفند


طبق قانون تجارت ایران اسناد تجارتی عبارت هستند از:

1- برات  2- سفته  3- چک

در بعضی از کشورها سند دیگری هم وجود دارد که دارانت نام دارد. اسناد تجارتی برای کسانی که به امر تجارت اشتغال دارند، بیشتر از پول ارزش دارد، زیرا علاوه بر این که همان کار پول را بین تجار انجام میدهد ، از انتقال وجه جلوگیری میکند و خود وسیله ای برای کسب اعتبار در بازار است.

  • مدیر سایت